Despre Lectorium Rosicrucianum

Există un fir de aur, care din labirintul realităţii noastre răsfrânte conduce spre Adevăr. Scopul Şcolii Spirituale Internaţionale a Rozacrucii de Aur, Lectorium Rosicrucianum, este de a ajuta căutătorul să găsească acest fir călăuzitor şi să realizeze un contact viu cu acesta.

Calea transfigurării

Acest fir strălucitor a fost ţesut din iubire, înţelepciune, cunoaştere (Gnoză) şi faptă. Înainte de toate însă, putem vorbi despre o cale, care poate fi parcursă efectiv şi pe care în forma sa originară, a arătat-o fiecare religie. Nici un Maestru, nici un iniţiat, nu poate transmite adevărul unui alt om.
Fiecare om trebuie să penetreze până la el cu preţul propriei străduinţe, învingând cu perseverenţă toate rezistenţele şi dificultăţile pe care le întâmpină pe cale. Acest lucru nu poate fi atins decât printr-un proces de transformare interioară, pe care îl numim "renaşterea-sufletului" sau transfigurare. O şcoală spirituală, descoperă elevilor săi calea şi îi învaţă modul în care o pot parcurge.

Ordinul divin

Din transfigurare nu trage folos personalitatea egocentrică, ci Sinele Spiritual Divin, căruia i se dă în acest fel şansa să renască. Acest proces are în mod natural consecinţe esenţiale şi asupra personalităţii, care devine astfel unealta şi slujitorul unui alt ordin, al Ordinului Divin, al „Imperiului care nu aparţine acestei lumi”, în serviciul întregii omeniri.

Tradiţia şcolilor de mistere

Deşi are rădăcini adânci în istorie şi continuă tradiţiile şcolilor de mistere străvechi, Lectorium Rosicrucianum este totuşi o organizaţie modernă, prin mesajul transmis, care este în acord cu conştiinţa puternic individualizată a omenirii secolului XXI. Şcoala Spirituală munceşte pentru trezirea spirituală, dând un nou impuls străduinţelor Gnosticilor, Albigenţilor, Catharilor şi ale Rozacrucienilor clasici, din secolul al XVII-lea.