Primul capitol din "Confessio Fraternitatis"

I

Vegheaţi, ca nimic din ceea ce s-a publicat şi a devenit cunoscut pentru toţi în ceea ce priveşte Fraternitatea noastră prin publicarea anterioară Fama Fraternitatis, să nu fie considerat ceva superficial sau inventat fără rost, pentru plăcerea noastră. Căci Domnul Iehova este Cel care întoarce cursul Naturii; iar ceea ce până acum era căutat cu trudă zilnică şi mare efort, este manifestat acum celor care nu i-au dat mare importanţă sau abia s-au gândit  la el, este oferit celor care îl doresc şi este, într-un fel, impus celor care nu îl doresc, astfel încât să amelioreze viaţa celor buni şi să-i ferească de forţa ameninţătoare a furtunii schimbătoare a sorţii, iar cei răi să primească pedeapsa lor justă şi meritată, sporindu-le şi multiplicându-le suferinţele.


Dar sperăm că planul nostru, prin care realizăm decizia Tatălui nostru suprem, a devenit destul de clar din Fama, şi astfel nimeni nu ne poate acuza de vreo erezie, vreo iniţiativă, sau scop îndreptat împotriva guvernământului lumesc; noi condamnăm Estul şi Vestul (a se înţelege Papa şi Mahomed) ca fiind blasfemitori împotriva Domnului nostru Iisus Christos şi nu oferim căpeteniei Imperiului Roman rugăciunile, secretele şi marile noastre comori de Aur. Totuşi, pentru beneficiul celor învăţaţi, am găsit de cuviinţă şi folositor să mai adăugăm ceva şi să explicăm ceva mai bine ceea ce în Fama ar putea fi prea profund, ascuns sau omis complet din anumite motive. Sperăm  ca astfel, învăţaţii să ne întâmpine mai favorabil şi să admită mai uşor punctul noastru de vedere.