Primul capitol din "Gnoza Egipteană Străveche II."

Marea problemă a omului este că nu îl cunoaşte pe Dumnezeu


1. HERMES: Oh oameni care sunteţi obscurizaţi deoarece sun­teţi îmbătaţi de cuvintele vide ale necunoaşterii absolute, în care nu este Gnoză de loc, pe care nu o mai puteţi suporta, şi o vomaţi în sfârşit?

2. Opriţi-vă, deveniţi lucizi; priviţi din nou cu ochii inimii! Şi dacă nu o veţi putea cu toţii, atunci măcar cei care o pot face. Căci flacăra ignoranţei inundează Pământul întreg, distruge sufletul prizonier în corp, şi nu îl lasă să intre în portul salvă­rii.

3. Nu vă lăsaţi deci purtaţi de violenţa curentului, dar lăsaţi pe cei care sunt în stare să atingă porturile salvării să utilizeze contra-curentul pentru a penetra.

4. Căutaţi-l pe acela, care vă va prinde de Mână, şi vă va con­duce la porţile Gnozei, de unde radiază Lumina limpede, unde nu domină nici tenebru, sau nimeni nu este beat, ci fie­care este lucid şi îşi ridică ochii spre Cel care vrea să fie cu­noscut.

5. Dar să ştiţi, că vocea Sa nu poate fi auzită, Numele Său nu poate fi pronunţat, ochii materiali nu Îl pot vedea: numai su­fletul spirit este capabil de acestea.

6. De aceea mai întâi trebuie să rupeţi haina pe care o purtaţi, ţe­sătura ignoranţei, rădăcina răului, lanţurile corupţiei, prizinunea tenebroasă, moartea vie, cadavrul dotat cu sen­suri, mormântul pe care îl purtaţi peste tot cu voi, exploatato­rul care locuieşte în voi, şi care îşi arată ura prin tot ceea ce iubeşte şi gelozia prin tot ceea ce urăşte.

7. Astfel este funestul veşmânt cu care sunteţi acoperiţi, care vă împiedică să respiraţi, să nu vedeţi cumva din nou, şi ca prin spectacolul frumuseţii, a adevărului şi al binelui să nu îi urâţi haina, şi să descoperiţi felul în care vă duce în eroare.

8. Căci vă face insensibili închizându-vă cu mare cantitate de materie şi de deliciu nepios, ca să nu auziţi ceea ce ar trebui să auziţi repede, şi să nu vedeţi ceea ce ar fi atât de important să vedeţi.