GNOZA EGIPTEANĂ STRĂVECHE II.

Jan van Rijckenborgh

Ne cuprinde un sentiment deosebit de bucurie şi de recunoştinţă, că în zilele noastre, când lumea şi omenirea au ajuns la o nouă întorsătură a marilor ere cosmice, putem din adâncul erelor să aducem din nou la lu­mină, mesajul Gnozei Egiptene străveche, şi  o putem prezenta publici­tăţii.
În  decursul timpurilor, într-o legătură şi sub  un anumit nume acest me­saj  a fost si este baza tuturor activităţilor eliberatoare, îşi găseşte ră­dăcini în  mesajul universal al Gnozei şi este adresat acelora, care sunt neliniştiţi de  dezvoltările tragice ale drumului de pelerinaj al omenirii şi din inimă ar dori să coboare de pe circuitul fatal al morţii, la care  parti­cipă irezistibil oamenii în tenebrul nemăsurat a nopţii cosmice, care cade asupra lor.
Această  carte, prin natura ei, este  adresată direct acelora, care se stră­duiesc, ca elevi ai  Şcolii Spirituale să treacă pe acea cale adevărată, care conduce la menirea omului. Prin ea fiecare elev serios, al adevăru­lui eliberator va fi capabil să se apropie de spiritul stării de elev Gnostic şi în cursul informării poate constata, măsura în care este chemat şi el la parcurgerea căii.

Jan van Rijckenborgh