NUNTA ALCHIMICĂ A LUI CHRISTIAN ROZACRUCE

Jan van Rijckenborgh

Prefaţă

 Când ne am hotărât să publicăm textul Nunţii alchimice a lui Christian Rozacruce şi comentariile aferente, bineînţeles că ne am oprit cu gândul la Johann Valentin Andreae, autorul acestei opere clasice rozicruciene. Andreae şi opera ocupă un rang de purtător glorios al făcliei a cărei lumină străluceşte încă şi astăzi departe. Iar când în serviciul operei de eliberare a umanităţii devine nece­sar să se aducă o nouă lumină în lume, atunci ea este întotdeauna aprinsă de la flacăra niciodată stinsă a străvechii făclii, cu care rămâne legată.

 Gândul acestui fapt ne umple de recunoştinţă interio­ară, că as­tăzi, când a sosit vremea, pentru prima dată în istorie, putem scoate voalurile de pe vestirea slavei căreia Johann Valentin An­drea i a dat forma de aventură ingenioasă. O oferim tuturor care aspiră la cunoaşterea vie şi concretă a căii de mântuire, şi vor să se arate demni de ea.

 Să fie mulţi aceştia, „o mulţime pe care nimeni nu o poate nu­măra”.

J. VAN RIJCKENBORGH