PE CALEA SFÂNTULUI GRAAL

A. Gadal

Fie ca, conţinutul acestei cărţi să-şi găsească drumul către întreaga lume şi iubitul nostru Frate, A. Gadal, Bătrânul Servitor al Precedentei Frăţii, Gardianul clasicelor Sanctuare de la Ussat-Ornolac şi credincios predicator al Misteriilor Cathare, să vadă fructele muncii sale în inimile nenumaraţilor căutători.

CATHAROSE DE PETRI
JAN VAN RIJCKENBORGH