Alchimia şi planetele de misterii, un ritual pentru transformarea sufletului

Rosacrucea şi alchimia au o profundă legătură interioară. Rosacrucienii au privit procesele de transformare din vasele alchimiştilor, drumul de la plumb la aur, ca pe o metaforă privitoare la transmutaţiile sufletului uman, pe calea sa către perfecţiunea suflet- spirit.

Sufletul omului trebuie să treacă prin multe transformări, înainte ca spiritul divin să se poate conecta cu el. Aceste modificări nu au loc în mod automat. Ele necesită un efort intens şi o luptă reală în cadrul sinelui, între sufletul aflat în dezvoltare şi forţele care îl înconjoara şi îl stimulează. Acestea sunt forţele inferioare ale naturii, aflate la nivelul microcosmosului (om), cosmos (sistem solar) şi macrocosmos (univers). Aceste forţe se opun dezvoltării, şi influenţa lor în lunga călătorie a sufletului trebuie să fie neutralizată, pentru a face loc influenţelor mai înalte şi mai spirituale ale cosmosului.

Culorile misterioase ale "cozii de păun"

O uimitoare alegorie a acestei lupte este evidentă atunci când privim la "coada de păun", din vasul alchimistului. Acest fenomen reprezintă schimbarea culorilor în retortă, atunci când alchimistul produce conştient modificări ale elementelor, prin încălzire ritmică. În timpul acestui proces, sub căldură constantă, suspensia " trece uşor prin toate culorile", după cum spun alchimiştii, şi şapte etape de transformare devin vizibile: galben, verde, rosu, albastru, portocaliu, indigo, violet. Alchimistul atribuie aceste culori planetelor, care corespund cu anumite metale pe de o parte, şi pe de altă parte, cu niveluri specifice ale conştiinţei umane.

Mercur şi Venus - Transmutarea spre noi determinări şi iubiria universală

În prima etapă, ochiul observatorului vede în acest joc tăcut de culoare al transformării, nuanţele quadruple ale galbenului care se transformă în aur. Pe calea transformării sufletului, acest lucru înseamnă depăşirea vechii gândiri analitice; mintea veche, care a fost legată de influenţele lui Mercur, crează drum unei gândiri mercuriene de un nivel mai înalt.
În a doua etapă, se poate observa procesul transformării prin cel patru nuanţe de verde. Aceasta înseamnă că în procesul spiritual, forţa naturală a iubirii care este atribuită lui Venus, este înălţată la nivelul cosmic de dragoste atotcuprinzătoare.
La nivelul sufletului, aceste prime două modificări de culoare constituie cele două iniţieri fundamentale, care în viziunea rozacrucienilor moderni sunt considerate premisă pentru procesele ulterioare.
Atunci când vorbim de cele patru nuanţe, acestea se referă la structura quadruplă a structurii umane: corpul fizic, corpul eteric, sinele astral şi corpul mental. Aceste patru corpuri formează împreună persoana vizibilă, şi toate sunt la fel de afectate în procesul de conversie.

Marte - lupta împotriva propriei voinţe

La nivelul al treilea, patru nuanţe luminoase de culoare roşie vor apărea în vas. Aceast colorit viu, marchează cea mai mare luptă a sufletului pentru maturizare. Este lupta împotriva puterii revendicate de propria voinţă dezlănţuită, care este asociată cu vibraţia inferioară a lui Marte. Acesta este ego-ul actual, care fiind un element luciferic, nu vrea să renunţe la pretenţiile sale de putere. Numai atunci când această bătălie este dusă, şi sinele găseşte în sine curajul de a se preda puterilor mai înalte ale sufletului, următoarea fază de transformare poate începe.

Jupiter - depăşirea mândriei

În următorul, cel de-al patrulea pas, jocul de culori trece prin cele patru nuanţe de albastru. În sens spiritual, acestă culoarea simbolizează depăşirea aroganţei şi a vanităţii asociate cu vechiul Jupiter. Cel care trece prin acest proces se poate baza pe puterea raţiunii, corectă şi liberă de impresiile personale, şi va ajunge în final să posede "Giuvaerul distincţie."

Saturn - eliberarea din robia destinului

La cel de-al cincilea nivel, în jocul culorilor din vas, pot fi observate patru nunţe de portocaliu. Pentru procesul intern de transfigurare acest lucru înseamnă depăşirea vechiului Saturn, care ţine omul captiv în pretinsa sa predestinare karmică. Cu depăşirea acestor constrângeri, o libertate nouă apare, şi capacitatea de a lucra în autonomia creatoare dată de revelaţia divină.

Uranus - demascarea iraţionalităţii

Privind în retorta alchimistă, în etapa a şasea, jocul culorilor se modifică în patru nunţe de indigo. Pentru sufletul uman, care tânjeste dupa unirea cu Spiritul, acestă culoare reprezintă influenţa forţelor lui Uranus, al cărui nivel inferior seduce prin iraţionalitate. Acest aspect al vibraţiilor joase ale lui Uranus, trebuie să fie depăşit astfel ca nimic să nu mai rămână, care să contravină raţiunii pure.

Neptun - Eliberarea de ultima încătuşare

În cele din urmă, la nivelul al şaptelea, spectrul de culori din interiorul vasului se modifică în patru nunţe de violet. Aceasta reprezintă transfigurarea forţelor inferioare ale lui Neptun, care îi seduce pe oameni să-şi creeze o imagine personală a lui Dumnezeu.
Meister Eckhart, un mistic din secolul al XIV-lea, spune: "Pâna şi conştiinţa religioasă trebuie să fie curată. Prin urmare, am ai cere lui Dumnezeu să mă izbăvească de Dumnezeu. "
Prin depăşirea ultimei încătuşări, sufletul este maturizat pentru întâlnirea cu Spiritul, şi pregătit pentru unirea cu acesta în "Nunta Alchimică".