Cum urmează practic Rosacrucienii calea lor spirituală

Pe calea spirituală a Rosacrucii, candidatul trece prin mai multe uşi. Desupra primei uşi este scris: “Cunoaşte-te pe tine însuti!” Cine îşi deschide inima pentru lumina spiritului, deschide o cale dinamică care porneşte de la auto-cunoaştere şi duce cătrereînnoirea completă a vieţii.

În Lectorium Rosicrucianum (LRC) sunt aceia care poartă în ei înşişi o năzuintă pentru reînnoirea spirituală, pentru a cunoaşte şi a experimenta misterele universale şi pentru a afla o cale practică, interioară care sa dea vieţii lor o nouă valoare, îndelung căutată. Elevii din LRC sunt oameni de toate rasele, profesiile şi nivelurile sociale, bărbaţi si femei care caută Lumina spiritului.

LRC este o şcoală spirituală Gnostică. Pe calea iniţierii, Gnoza este înţeleasă ca cunoaşterea lui Dumnezeu, ce se comunică direct, ca lumină şi putere. LRC este o şcoală spirituală, iar scopul său nu este cultura personalităţii umane, şi nu este numai acela de dezvoltare a sufletului, ci chiar "Nunta Alchimică" a sufletului nou-născut cu spiritul divin.

Scopul este de a conecta sufletul uman reînnoit cu adevăratul spirit al lui Dumnezeu, care este ascuns în om ca o sămânţă - ca a promisiune. Elevii din Lectorium Rosicrucianum îşi concentrează vieţile lor pe acest obiectiv de a conecta mintea cu germenul spiritului ascuns din propria fiinţa . Acesta din urma este asociat cu dorinţa interioară pentru iluminare şi trăire a puterii sale. În practică, este important să înveţe să audă vocea sufletului şi a spiritului din interior şi să-l urmeze în viaţa de zi cu zi.


Începutul este auto-analiza de sine
Calea începe cu o profundă auto-analiză şi auto-cunoaştere, care va duce progresivla înţelegerea lecţiilor necesare din propria viaţă. Acest proces este experimentat individual şi în acelaşi timp, realizat într-un grup de oameni cu ogândire apropiată.

Munca spirituală de grup este metoda actuală a căii rosacruciene adaptată pentru omul modern, individualizat. Spiritul divin în sine este unul în toate sufletele. Unitate, dragoste şi integrare este natura de bază a spiritului. Prin urmare, rosacrucienii au scopul de a se întâlni reciproc şi de a lucra împreună la nivelul sufletului. Învăţând să intre în contact cu propriul suflet vorintra în legatură şi unitate cu celelalte suflete prin forţa integratoare a spiritului. Acest lucru poate fi realizat şi experimentat în câmpul de forţa al unei şcoli spirituale.


“Roza Inimii” nu poate fi împlinită prin nimic din acestă lume
Sămânţa spiritul divin este în inima omului. Este misterioasa "Roză" a rosacrucienilor, de la care este primităforţa necesară pe cale. Puterea ei este experimentată la început ca o dorinţă nesatisfacută, pentru ceva care nu este din această lume, şi care nu poat fi împlinită prin nimic din această lume. Cu progresul pe cale, un spaţiu spiritual interior creşte din Roza şi astfel tăcerea, lumina şi cunoaşterea lui Dumnezeu (Gnoza) pot fi experimentate. Aceasta luminează întreaga fiinţă cu puterea dragostei şi cu înţelepciune, şi determină o dezvoltare dinamică.


Centru de interes al propriei vieţi se schimbă
Odată ce conştiinţa sufletului etern se naşte într-un om, el va cunoaşte în sine însuşi că este în uniune cu sufletele tuturor fiinţelor umane, pe baza scântei de spirit. Pentru conştiinţa sufletul trezit, aceasta este o realitate simplă, concreta. Cu cât o persoană este conştientă de această relaţie, cu atat nevoile, problemele şi obstacolele vieţii sale personale pot fi trecuteîn fundal. Acesta este efectul unei schimbări treptate a centrului vieţii: sufletul se conectează cu puterea luminiispirituale şi prin urmare, devine mai liber de probleme, teamă şi egoism.

O astfel de persoană devine un locuitor în cele două lumi: El stă în mijlocul lumii materiale perisabile, dar este în acelaşi timp liber interior, căci respiră în câmpul vieţii spirituale universale. Ca microcosmos uman, o fiinţa universală completă, el la origine a venit din acest câmp de viaţă spirituală şi simte, din nou, această conexiuneprin conştiinţa sa iluminată. El este sincronizat cu "fluxul de apă vie", prana spirituală a unei ere noi.


Iluminarea nu este un scop în sine dar este o condiţie
Pentru un rosacrucian, o conştiinţă iluminată nu este un scop în sine, ci o cerinţă pentru o viaţă activă în serviciul lumii şi a umanităţii. Un rosacrucian nu trăieşte în afaralumii sau în singurătate, ci se află în mijlocul vieţii. El vede lumea şi misiunea vieţii sale dintr-o perspectivă diferită şi îşi stabileşte accente şi priorităţi diferite. El işi întreabă inima: Ce susţine dezvoltareasufletului şi spiritului, şi ce o împiedică?

Conştientizarea este esenţială
Răspunsurile vin prin experienţa concretă de viaţă. Pentru a merge pe calea aceasta, este important să fii în alertă şi pe deplin conştient, în scopul de a urmări netulburat procesele interioare, cu atenţie maximă, şi în cea mai mare măsură posibilă. Prin urmare, rosacrucienii se abţin de la alcool, nicotina si droguri. Mai mult, ei respectă toate fiinţele vii, şi acesta este unul dintre motivele pentru care rosacrucienii aleg un stil de viaţă vegetarian.

Cele două aspecte cheie ale practicii rosacruciene
"Serviciile în Templu" reprezintă unul din cele două aspectele cheie ale activităţii spirituale în cadrul LRC. Pregătirea, prin tăcere interioară şi exterioară, reflecţia şi contemplarea asupra aspectelor căii sunt cerinţele principale în timpul muncii în templu. Un Templu Rosacrucian este un spaţiusacru de congregaţie, un câmpde forţă amplificat, al luminii spirituale. Această întâlnire şi conexiune cu puterea creatoare adevărată, pe care toţi oamenii o au în comun, faciliteaza cunoaşterea în profunzime - Gnoza - şi suportul pentru următorii paşi ai căii.

Al doilea aspect cheie nu este legat de rămânerea în contemplare, ci de introducea noilor cunoştinţe interioare astfel dobândite, în viaţa de zi cu zi, prin practicarea unui stil de viaţă care trebuie să fie inspirat de nevoile sufletului spiritual. Ce înseamnă aceasta în detaliu, este foarte individual şi trebuie să fie investigat şi integrat de către fiecare elev,în raport cu propria lui viaţă, în fiecare zi, într-un proces continuu.

Serviciile de Templu pentru elevi şi persoanele interesate au loc în oraşele centrele ale Lectorium Rosicrucianum aflate în multe oraşe mari din ţară şi din lume. Elevii din LRC se întâlnesc de asemenea, în mod regulat, pentru conferinţe spirituale, în weekend, în locaţiile de conferinţe ale LRC.